Neem contact met ons op voor vrijblijvende kennismaking!
Mesa Arch Consulting specialiseert zich op het leveren van advies voor het optimaliseren van project management gebaseerd op argumenten van “fit for purpose” en “gezond boerenverstand”.  Daarnaast gelooft Mesa Arch Consulting sterk in een gemengde vorm van advisering, waarbij er geschreven adviezen worden gegeven maar daarnaast coaching wordt gedaan om deze in de praktijk te brengen. Om hiermee kennis te maken, biedt Mesa Arch Consulting twee mogelijke kostenloze (kennismakingen) aan:
 • Quick Scan PM (sneldiagnose)
  • een gesprek van 1,5 uur met betrokken (project) manager aangaande een geselecteerd project
  • Gevolgd door een 0,5 uur briefing waarbij de resultaten van de quickscan worden besproken en kan worden gekeken welke verbeteringen kunnen worden bereikt
  • Deze quickscan is kostenloos en geldt als kennismaking; neem contact op voor een afspraak!

 • Project Roundtable (kennisdeling)
  • Een bijeenkomst van 16:00 tot 20:00 uur waarin een centraal thema rondom project management wordt besproken
  • Dit wordt periodiek georganiseerd in samenwerking met De Wagenmenner en een selecte groep seniore project managers
  • Er wordt gesproken over controversiele stellingen en thema’s binnen het kader van project management en het bereiken van doelstellingen. Aan het eind van de sessie worden diverse take-aways geformuleerd.
  • Vervolg is mogelijk in diverse vormen.
  • Meld je aan als geinteresseerde!


Naast de genoemde kennismakingen zijn er enkele omlijnde diensten ten behoeve van optimalisatie van uw project management:
 • Projectdiagnose (audit of tussentijdse diagnose):
  • Op basis van het verloop van een project, kan er reden zijn om een doormeting te doen. Mesa Arch Consulting kan in dergelijke situaties in een korte periode (1-5 dagen afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project) een evaluatie opleveren. Een dergelijke evaluatie zal de project sponsor concrete aanbevelingen geven hoe de voortgang en kwaliteit van het project (opnieuw) te borgen.
 • PM Counseller
  • Het vak van project manager vereist een combinatie van inhoudelijke kennis, procesvaardigheden en persoonlijke eigenschappen. Afhankelijk van de opdracht, de context het het team kan het soms moeilijk zijn het doel te bereiken. Mesa Arch Consulting helpt u graag om een passende manier van werken te vinden.
  • Deze dienst is gebaseerd op een begeleiding van de project manager (1 op 1) en neemt typisch de vorm aan van een traject van een aantal begeleidingsuren. Denk aan 8 afspraken van 2 uren verdeeld over een aantal maanden.
  • Er wordt in de eerste sessie een plan samengesteld waarin de leer- en/of verbeterdoelstellingen worden afgeproken. Evaluatie zal ten opzichte van dit plan worden gedaan. • Project Team Coach
  • Samen met de project manager speelt het project team een kritische rol in het bereiken van het doel. Daarom is het belangrijk om de samenwerking met en in het team een essentieel aandachtspunt. Hierbij is het ook belangrijk om te realiseren dat teams uit verschillende soorten mensen bestaan en het bereiken van de resultaten sterk afhankelijk is van het goed op elkaar afstemmen van de teamleden. Mesa Arch Consulting staat u graag bij in de ontwikkeling van uw team.

 • Interim PM
  • Ook is het mogelijk om Mesa Arch Consulting in te zetten voor het invullen van de rol van interim project manager. Ook al heeft Mesa Arch Consulting een eigen methodologie, zal er samen met de opdrachtgever naar een methode worden gekeken die passend is voor het project en de organisatie.
Neem contact met ons op voor een afspraak of een gesprek over deze diensten!